DECLARATIA UNICA 212 pe 2018 PRIVIND VENITURILE REALIZATE IN ANUL 2017

termen de depunere 15.07.2018

Modelul, continutul precum si modalitatea de depunere si de gestionare a formularului (212) "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" au fost aprobate prin OANAF 888/2018, publicat in M.Of nr. 279 din 29.03.2018. Formularul Declaratiei 212 va permite redirectionarea a 2% din impozitul pe venit unei asociatii, fundatii sau oricarei organizatii non-profit/unitati de cult. Prin prezentul formular puteti redirectiona cei 2% catre Asociatia EX Novo ( CIF 16423813, CONT IBAN RO06BTRLRONCRT0208725701 ). Aceasta redirectionare nu va costa nimic ; daca nu o folositi, banii respectivi revin statului. Asociatie care are ca obiective sprijinirea invatamantului, educatiei si a pregatirii profesionale s copiilor si tinerilor prin organizarea de cursuri de pregatire profesionala, acordarea de burse de merit si sponsorizarea elevilor care participa la olimpiade internationale precum si a celor fara posibilitati materiale ( detalii in link-ul de mai sus ).


Pentru veniturile realizate in anul 2017 declaratia se completeaza si se depune de catre:
1. persoanele fizice care au realizat in anul 2017, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, potrivit Codului fiscal, provenind din:
•  activitati independente;
• cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
• activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
• piscicultura si/sau silvicultura;
• transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
• jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker;
• alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei.
2. persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care au realizat venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania potrivit titlului IV din Codul fiscal.
3. contribuabilii care au efectuat cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult.
Pentru veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2018, declaratia se completeaza de catre:
1. persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determina in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit optiunii contribuabililor, dupa caz, provenind din:
•  activitati independente;
• drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care impozitul se retine la sursa;
• cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
• activitati agricole impuse in sistem real;
• silvicultura si piscicultura.
2. persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, supuse impozitului pe venit, impuse pe baza de norme de venit, provenind din:
•  cedarea folosintei bunurilor, in scop turistic;
• cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente;
• activitati de productie, comert, prestari servicii.
3. persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
4. persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative – pentru contributia de asigurari sociale estimata:
•  realizeaza venituri din activitati independente (venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii si din profesii liberale) si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia celor prevazute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri;
• estimeaza pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie).
5. persoanele fizice care estimeaza, pentru anul curent, venituri a caror valoare cumulata, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, este cel putin egala cu nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei, din urmatoarele categorii:
•  venituri din activitati independente;
• venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
• venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
• venituri din cedarea folosintei bunurilor;
• venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
• venituri din investitii;
• venituri din alte surse.
Declaratia nu se completeaza de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. 154 din Codul fiscal.
Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.